سخنرانی پروفسور برایان اس. ترنر (Bryan S. Turner)

تعداد دانلود :۱۲۲
۱۱ آبان ۱۳۹۹ | ۰۸:۱۵
تعداد بازدید: ۱۶۸


کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی: پنل تخصصی فلسفه جامعه شناسی سخنران: پروفسور برایان اس. ترنر (Bryan S. Turner): معرفت درونی و معرفت بیرونی در جامعه شناسی با نگاهی به مفاهیم کلیدی در دو دین اسلام و مسیحیت


نظر شما :