پنل تخصصی روان شناسی

تعداد دانلود :۱۰۵
۱۹ آبان ۱۳۹۹ | ۱۱:۳۵
تعداد بازدید: ۱۶۹


کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی سخنرانان: پروفسور کوئینگ (Harold G. Koenig): دین، معونیت و سلامت کارکردهای کلینیکال و پژوهش پروفسور مسعود آذربایجانی: تفاوت معنویت در اسلام و نگاه روانشناسی پروفسور مسعود جانبزرگی : معنویت خدا سو

کلید واژه ها: پروفسور هارولد کوئینگ روفسور مسعود آذربایجانی پروفسور مسعود جان بزرگی معنویت و سلامتنظر شما :