دبیر علمی کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی عنوان کرد:

برجستگی نقش دین در ساختار علمی از ویژگی های مهم کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی است

دبیر کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی، از گفتگو تا تاسیس علم دینی گفت: نگاه بین المللی و برجستگی معرفت دینی از نکات بارز و مهم این کنفرانس است
۲۷ تیر ۱۳۹۹ | ۰۲:۱۱ کد : ۳۷۱۱۰ اخبار کنفرانس
کنفرانس مجازی بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با ۴ محور اساسی در زمینه های نقش معرفت دینی در پارادایم علوم انسانی، معرفت دینی و رشته های مختلف علوم انسانی، وضعیت شناسی مطالعات دین و علوم انسانی و معنویت و علوم انسانی تا تاریخ ۱۵ مردادماه سال جاری چکیده مقالات و تا تاریخ ۱۵ شهریور اصل مقالات را پذیرفته و طبق اعلام دبیرخانه کنفرانس در اولین روز آبان ماه سال ۹۹ به صورت مجازی کنفرانس را با مدعوین خارجی و داخلی برگزار خواهد کرد.
برجستگی نقش دین در ساختار علمی از ویژگی های مهم کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی است

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، دکتر ابوالفضل گایینی با اعلام اینکه با اشاره به اینکه اندیشمندان مطالعات دین و علوم انسانی  مخاطبان اصلی این کنفرانس می باشند گفت: این دست از مطالعات بیشتر صبغه فلسفه علوم انسانی دارد. بنابراین صاحب نظرانی که به نقش معرفت دینی در ساختارهای علوم انسآنی پرداخته اند مشمول این حوزه می باشند.
وی با بیان اینکه امکان برگزاری همایش و کنفرانس های مشابهی در دوره های گذشته در مراکز مختلف علمی و پژوهشی وجود داشته گفت: توجه به رویکرد فلسفه علمی، گستره بین المللی و برجستگی و جولان دین در ساختار علمی از ویژگی های ممتاز این کنفرانس است.
عضو هیات علمی گروه مدیریت پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اعلام اینکه این کنفرانس برای شرکت کنندگان مزایای بسیاری خواهد داشت گفت: آشنایی با افراد و نهادهای علمی در سطح بین الملل و داخلی که در این زمینه فعالیت می کنند، اطلاع نسبی از وضعیت نقشه جامع علمی در این موضوع در سطح بین الملل و داخلی از جمله مزایای حضور و ارایه مقاله در کنفرانس خواهد بود.
دکتر ابوالفضل گائینی با اشاره به ظرفیت ها و تجارب ارزنده پژوهشگاه در توسعه علمی دینی در طی 4 دهه اخیر افزود: این کنفرانس می تواند ظرفیت بروز و ارائه این توانمندی ها و تحقیقات را به مخاطبین داخلی و بین المللی فراهم کرده و بسترسازی بیشتر برای تعامل بین افراد و نهادهای داخلی و بین المللی با محققین پژوهشگاه را  ایجاد کند.
دبیر علمی کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی از گفتگو تا تاسیس علمی دینی گفت: لازم است با اطلاع رسانی گسترده از صاحب نظران و اندیشمندان برجسته درخواست و دریافت مقالات تخصصی داشته و از ظرفیت ها و استعدادهای مختلف برای توسعه علم دینی در علوم انسانی استمداد جست.
گفتنی است کنفرانس مجازی بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با 4 محور اساسی در زمینه های نقش معرفت دینی در پارادایم علوم انسانی، معرفت دینی و رشته های مختلف علوم انسانی، وضعیت شناسی مطالعات دین و علوم انسانی و معنویت و علوم انسانی تا تاریخ 15 مردادماه سال جاری چکیده مقالات و تا تاریخ 15 شهریور اصل مقالات را پذیرفته و طبق اعلام دبیرخانه کنفرانس در اولین روز آبان ماه سال 99 به صورت مجازی کنفرانس را با مدعوین خارجی و داخلی برگزار خواهد کرد.

 


نظر شما :