اخبار کنفرانس - آرشیو

ارسال۵۰ مقاله و اعلام آمادگی حضور علمای برجسته بین المللی
استقبال چشمگیر از کنفرانس بین المللی مجازی نقش معرفت دینی در علوم انسانی

ارسال۵۰ مقاله و اعلام آمادگی حضور علمای برجسته بین المللی

نشست خبری کنفرانس مجازی بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با حضور دکتر محمد فتحعلی خانی، نماینده رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان رئیس کنفرانس های سه گانه و با همراهی دبیران علمی و اجرایی کنفرانس های دیگر به منظور تشریح برنامه ها و اهداف برگزار شد. در این نشست دبیر کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی مجازی نقش معرفت دینی در علوم انسانی از گفتگو تا تاسیس علم دینی، به همراه آقای دکتر ابوالفضل گائینی، دبیر علمی این کنفرانس، اهداف و برنامه ها و چگونگی برگزاری کنفرانس را برای خبرنگاران تشریح کردند.

ادامه مطلب
خاستگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انقلابی است
دبیر علمی کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی:

خاستگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انقلابی است

نشست خبری کنفرانس مجازی بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با حضور دکتر محمد فتحعلی خانی، نماینده رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان رئیس کنفرانس های سه گانه و با همراهی دبیران علمی و اجرایی کنفرانس های دیگر به منظور تشریح برنامه ها و اهداف برگزار شد.در این نشست دبیر علمی کنفرانس بین المللی مجازی نقش معرفت دینی در علوم انسانی از گفتگو تا تاسیس علم دینی، به همراه دبیر اجرایی این کنفرانس، اهداف و برنامه ها و چگونگی برگزاری کنفرانس را برای خبرنگاران تشریح کردند.

ادامه مطلب
بازسازی علوم انسانی برای خدمت به اهداف نظام اسلامی وظیفه مهم ماست
به منظور تشریح کنفرانس های سه گانه پیش رو مطرح شد؛

بازسازی علوم انسانی برای خدمت به اهداف نظام اسلامی وظیفه مهم ماست

نشست خبری کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر و کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی مربوط به رعایت سلامت همگانی و کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با حضور دکتر محمد فتحعلی خانی، نماینده رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان رئیس کنفرانس های سه گانه و با همراهی دبیران علمی و اجرایی کنفرانس ها به منظور تشریح برنامه ها و اهداف برگزار شد.

ادامه مطلب