اخبار

ارسال۵۰ مقاله و اعلام آمادگی حضور علمای برجسته بین المللی
استقبال چشمگیر از کنفرانس بین المللی مجازی نقش معرفت دینی در علوم انسانی

ارسال۵۰ مقاله و اعلام آمادگی حضور علمای برجسته بین المللی

نشست خبری کنفرانس مجازی بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با حضور دکتر محمد فتحعلی خانی، نماینده رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان رئیس کنفرانس های سه گانه و با همراهی دبیران علمی و اجرایی کنفرانس های دیگر به منظور تشریح برنامه ها و اهداف برگزار شد. در این نشست دبیر کمیته اجرایی کنفرانس بین المللی مجازی نقش معرفت دینی در علوم انسانی از گفتگو تا تاسیس علم دینی، به همراه آقای دکتر ابوالفضل گائینی، دبیر علمی این کنفرانس، اهداف و برنامه ها و چگونگی برگزاری کنفرانس را برای خبرنگاران تشریح کردند.

ادامه مطلب
خاستگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انقلابی است
دبیر علمی کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی:

خاستگاه پژوهشگاه حوزه و دانشگاه انقلابی است

نشست خبری کنفرانس مجازی بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با حضور دکتر محمد فتحعلی خانی، نماینده رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان رئیس کنفرانس های سه گانه و با همراهی دبیران علمی و اجرایی کنفرانس های دیگر به منظور تشریح برنامه ها و اهداف برگزار شد.در این نشست دبیر علمی کنفرانس بین المللی مجازی نقش معرفت دینی در علوم انسانی از گفتگو تا تاسیس علم دینی، به همراه دبیر اجرایی این کنفرانس، اهداف و برنامه ها و چگونگی برگزاری کنفرانس را برای خبرنگاران تشریح کردند.

ادامه مطلب
بازسازی علوم انسانی برای خدمت به اهداف نظام اسلامی وظیفه مهم ماست
به منظور تشریح کنفرانس های سه گانه پیش رو مطرح شد؛

بازسازی علوم انسانی برای خدمت به اهداف نظام اسلامی وظیفه مهم ماست

نشست خبری کنفرانس بین المللی آسیب شناسی مطالعات تاریخ اهل بیت در دوره معاصر و کنفرانس بین المللی بحران کرونا و مسئولیت های حقوقی و اخلاقی مربوط به رعایت سلامت همگانی و کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با حضور دکتر محمد فتحعلی خانی، نماینده رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه به عنوان رئیس کنفرانس های سه گانه و با همراهی دبیران علمی و اجرایی کنفرانس ها به منظور تشریح برنامه ها و اهداف برگزار شد.

ادامه مطلب
دومین پیش نشست کنفرانس بین المللی معرفت دینی در علوم انسانی با عنوان محوری «روش تفسیر اجتهادی جامع» برگزار می شود.
دومین پیش نشست کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی برگزار می شود

دومین پیش نشست کنفرانس بین المللی معرفت دینی در علوم انسانی با عنوان محوری «روش تفسیر اجتهادی جامع» برگزار می شود.

پیش از این دکتر هادی موسوی، دبیر پیش نشست های کنفرانس در گفتگویی با شرح جزئیات و اهداف برگزاری کرسی ها، از همه صاحبان طرح و آثار پژوهشی دعوت به عمل آورد، دستاوردهای حوزه روش شناختی خود را برای داوری و طرح در این پیش نشست ارایه کنند.

ادامه مطلب
هر اثر پژوهشی قابل ارایه به کنفرانس حمایت و استقبال می شود
دبیر پیش نشست های کنفرانس بین المللی معرفت دینی و علوم انسانی:

هر اثر پژوهشی قابل ارایه به کنفرانس حمایت و استقبال می شود

بنا به گفته دبیر نشست های کنفرانس بین المللی معرفت دینی و علوم انسانی به منظور ارزیابی و توان سنجی دیدگاه های روش شناختی، دست کم ۱۰ پیش نشست کرسی های ترویجی در جستجوی روش شناختی تا قبل از کنفرانس برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
ظرفیت های علمی پژوهشگاه برای برگزاری کنفرانس کم نظیر است
عضو کمیته علمی کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی:

ظرفیت های علمی پژوهشگاه برای برگزاری کنفرانس کم نظیر است

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه که از مشاوران علمی کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی است بر دو نکته استفاده از ظرفیت های بومی و توجه به کیفیت مقالات را دو اصل مهم در برگزاری کنفرانس دینی مطرح کرده است.

ادامه مطلب
برجستگی نقش دین در ساختار علمی از ویژگی های مهم کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی است
دبیر علمی کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی عنوان کرد:

برجستگی نقش دین در ساختار علمی از ویژگی های مهم کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی است

کنفرانس مجازی بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با ۴ محور اساسی در زمینه های نقش معرفت دینی در پارادایم علوم انسانی، معرفت دینی و رشته های مختلف علوم انسانی، وضعیت شناسی مطالعات دین و علوم انسانی و معنویت و علوم انسانی تا تاریخ ۱۵ مردادماه سال جاری چکیده مقالات و تا تاریخ ۱۵ شهریور اصل مقالات را پذیرفته و طبق اعلام دبیرخانه کنفرانس در اولین روز آبان ماه سال ۹۹ به صورت مجازی کنفرانس را با مدعوین خارجی و داخلی برگزار خواهد کرد.

ادامه مطلب
برخورداری از رویکرد هدایتگرانه مهمترین شاخصه علوم انسانی دینی است
رئیس کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی تاکید کرد:

برخورداری از رویکرد هدایتگرانه مهمترین شاخصه علوم انسانی دینی است

کنفرانس بین المللی نقش معرفت دینی در علوم انسانی با هدف توسعه علم دینی و ظرفیت شناسی دستاوردهای پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و برخورداری و جذب توانمندی های داخلی و خارجی و ایجاد فرصت گفتگو و تعامل برای اشاعه علم دینی در حوزه علوم انسانی در اول آبان ماه سال جاری برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب