اخبار

اولین کنفرانس مجازی بین‌المللی «نقش معرفت دینی در علوم انسانی» برگزار می شود
با موضوع علم دینی

اولین کنفرانس مجازی بین‌المللی «نقش معرفت دینی در علوم انسانی» برگزار می شود

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با همکاری مراکز علمی و پژوهشی نخستین کنفرانس مجازی بین المللی « نقش معرفت دینی در علوم انسانی؛ از گفتگو تا تاسیس علوم دینی» را برگزار خواهد کرد.

ادامه مطلب