تاریخ های مهم

تعداد بازدید:۸۳۵

 


مهلت ارسال اصل مقالات: 1399/7/15


اطلاع از پذیرش مقالات: 1399/7/20


زمان برگزاری کنفرانس: 1399/8/1


 

آخرین ویرایش۲۵ شهریور ۱۳۹۹