معرفی

تعداد بازدید:۸۹۱

اهداف:
کنفرانس مطالعات دین و علوم انسانی با نگرش غالب فلسفه علمی و مشارکت تمامی ادیان با تاکید بر دین اسلام به دنبال اهداف ذیل می باشد:

  1. آشنایی با دستاوردهای پژوهشی و روش شناسی انجام یافته در مطالعات دین و علوم انسانی.
  2. جلب توجه جامعه علمی به ضرورت ترویج و توسعه مطالعات دین و علوم انسانی
  3. راه اندازی دبیرخانه دائمی مطالعات دین و علوم انسانی.
  4. بهره گیری از نتایج کنفرانس در بخشهای آموزشی، پژوهشی و نهادهای اجتماعی.
آخرین ویرایش۱۸ تیر ۱۳۹۹