کمیته علمی

تعداد بازدید:۹۴۷

رئیس کنفرانس


دکتر علی محمد حکیمیان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 

 

 

 

دبیر علمی


دکتر ابوالفضل گائینی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 

 

 

 

 

دبیر اجرایی


دکتر مهدی نصیری پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

                اعضای داخلی کمیته علمی(پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

#

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

گروه علمی

1

حجت ­الاسلام دکتر مسعود آذربایجانی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

روانشناسی

2

حجت­ الاسلام دکتر سیدرضا حسینی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اقتصاد

3

حجت­ الاسلام دکتر سیدحمیدرضا حسنی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فلسفه علم

4

دکتر محمد فتحعلیخانی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فلسفه و کلام

5

حجت­ الاسلام دکتر حسین بستان

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

جامعه­ شناسی

6

حجت­ الاسلام دکتر محمد شجاعیان

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

علوم سیاسی

7

دکتر مجید کافی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

جامعه شناسی

اعضای بیرونی  کمیته علمی

#

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

گروه علمی

1

حجت­ الاسلام دکتر سیدهادی عربی

عضو هیأت علمی دانشگاه قم

اقتصاد

2

دکتر عطاءالله رفیعی آتانی

عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت

اقتصاد

3

دکتر محمود متوسلی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

اقتصاد

4

حجت­ الاسلام دکتر احمد واعظی

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی

فلسفه و کلام

5

دکتر محسن جوادی

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

فلسفه و کلام

6

دکتر سیدسعید زاهد زاهدانی

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

جامعه­شناسی

7

حجت­ الاسلام دکتر حسن خیری

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

جامعه ­شناسی

8

دکتر حسن عابدی جعفری

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

مدیریت

9

حجت­ الاسلام و المسلمین دکتر نجف لک­زایی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

علوم سیاسی

10

دکتر محمد ستوده­ آرانی

عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم ع

علوم سیاسی

11

حجت­ الاسلام و المسلمین سیدحسین میرمعزّی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

اقتصاد

12

حجت­ الاسلام و المسلمین دکتر حبیب­الله بابایی

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

الهیات و معارف اسلامی

13

حجت­ الاسلام دکتر محمدجواد زارعان

عضو هیأت علمی موسسه امام خمینی ره

علوم تربیتی

14

دکتر محمدتقی ایمان

هیآت علمی دانشگاه شیراز

جامعه شناسی

اعضای خارج از کشور

#

نام و نام خانوادگی

وابستگی سازمانی

گروه علمی

1

حجت­ الاسلام و المسلمین دکتر شجاع علی­میرزا

Director of the Jamia llmiya Toronto Foundation

فلسفه ادیان

2

خانم دکتر صدیقه خوانساری موسوی

University of Tubingen

فلسفه اسلامی

آخرین ویرایش۲۳ تیر ۱۳۹۹